Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2014

disturbingsilence
życie to wspinaczka... :D
Reposted fromrickymp rickymp viapouler pouler

October 29 2014

disturbingsilence
Psycholog podczas wykładu na temat zarządzania stresem przeszedł się po sali. Gdy podniósł szklankę z wodą, wszyscy pomyśleli że zaraz zada pytanie "czy szklanka jest w połowie pusta czy pełna". Zamiast tego, z uśmiechem na ustach, zapytał "ile waży ta szklanka?". Odpowiedzi były różne, od 200 g do 0,5 kg Psycholog odpowiedział: "Nie jest istotne ile waży ta szklanka. Zależy ile czasu będę ją trzymał. Jeśli potrzymam ją minutę to nie problem. Gdy potrzymam ją godzinę, będzie mnie boleć ręka. Gdy potrzymam ją cały dzień, moja ręka straci czucie i będzie sparaliżowana. W każdym przypadku szklanka waży tyle samo, jednak im dłużej ją trzymam tym cięższa się staje. Kontynuował: "Zmartwienia i stres w naszym życiu są jak ta szklanka z wodą. Jeśli o nich myślisz przez chwilę nic się nie dzieje. Jeśli o nich myślisz dłużej, zaczynają boleć. Jeśli myślisz o nich cały dzień, czujesz się sparaliżowany i niezdolny do zrobienia czegokolwiek. Pamiętaj by odłożyć szklankę
— znalezione na wykopie gdzieś
Reposted frombrejkontrough brejkontrough viapouler pouler
disturbingsilence
Głupota jest jedną z dwóch rzeczy, które najlepiej widzimy z perspektywy czasu. Drugą są stracone okazje.
— Stephen King
Reposted fromsjokolade sjokolade viapouler pouler
disturbingsilence
5188 0602
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viapouler pouler
disturbingsilence

"Zauważam, że im jestem starszy, tym mniej lubię mówić. Zwłaszcza że ludzie dużo mówią, ale nie rozmawiają, nie wymieniają myśli, tylko paplają. To męczące. I nie spotykają się ze sobą, tylko powtarzają: 'Dobra, to jesteśmy w kontakcie'. Każdy jest gdzieś w sobie. Wymieniają komunikaty."

— Robert Więckiewicz

August 27 2014

disturbingsilence
Ostatni tydzień sierpnia. Wychodzisz rano z domu, a tam listopad.
— Pan Mru
Reposted fromriddl3m riddl3m viadoubleespresso doubleespresso

August 16 2014

disturbingsilence
Słowa staniały. Rozmnożyły się, a straciły na wartości. Są wszędzie. Jest ich za dużo. Mrowią się, kłębią, dręczą jak chmary natarczywych much. Ogłuszają. Tęsknimy więc za ciszą. Za milczeniem. Za wędrówką przez pola. Przez łąki. Przez las, który szumi, ale nie ględzi, nie plecie, nie tokuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromprussic-acid prussic-acid viapouler pouler
disturbingsilence

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viapouler pouler
disturbingsilence
Hm...Taki mam nawyk. Zawsze zapominam powiedzieć ważne rzeczy.
— Haruki Murakami / Słuchaj pieśni wiatru
Reposted fromsfeter sfeter viasidestory sidestory
disturbingsilence
Chodzi właśnie o to, żeby się nie przyzwyczaić, bo przyzwyczajenie to koniec. Chodzi o to, żeby nigdy nie nabrać rutyny, bo rutyna to koniec.
— Marek Hłasko
disturbingsilence
disturbingsilence
5966 2a45
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viadoubleespresso doubleespresso

June 01 2014

disturbingsilence
Nie za wygląd się kocha, ale nie wiadomo za co. A jak kocha się, to i co na wierzchu się kocha, i co ukryte, i co może się stać, tak Tobie, jak i mnie, czyli jemu albo jej. I wtedy nieważne, czy ktoś łysy, czy że poci się. Nie kocha się osobno, że ktoś wysoki jest, a ktoś ma takie czy inne oczy, czy choćby ktoś najpiękniej mówił, bo jeden może być wymowny, a drugi nie. Z ilu zresztą ludzi trzeba by składać na takiego jednego czy jedną, żeby nie miał żadnej wady, a jeszcze mógłby wyjść z tego jakiś stwór, nie człowiek. Kocha się tak samo przez wady i nieszczęścia i może nawet głębiej, a najgłębiej kocha się przez ból. Może być ktoś wysoki, zadbany, wymyty, pachnący, a nie ma go za co kochać.
— Wiesław Myśliwski "Widnokrąg"
Reposted fromnictuniema nictuniema viapoppyseed poppyseed

April 05 2014

disturbingsilence
-Dlaczego najbardziej boisz się siebie? -No bo tak naprawdę najgorsze rzeczy w życiu to mnie spotkały od samego siebie, nie od innych ludzi.
— Borys Szyc u Jakóbiaka
Reposted fromzabka zabka viapouler pouler

April 02 2014

disturbingsilence
Ale też zdałam sobie sprawę, że nigdy nie można z kimś mówić o wszystkim, o czym by się chciało mówić. Można tylko z niektórymi (...) rozmawiać więcej niż z innymi (...). Nie, rozmowy o wszystkim to są rozmowy, które się prowadzi tylko ze sobą, jedynym rozmówcą, któremu można powiedzieć wszystko, co się chce powiedzieć.
— Martha Grimes, Cold Flat Junction
Reposted fromecrivain ecrivain viasidestory sidestory

March 01 2014

disturbingsilence
Czekałam, aż ktoś do mnie zadzwoni i powie, że to już koniec. Nie chodziło mi o to, żeby to był szczęśliwy koniec, tylko jakikolwiek. Myślę, że czasem można chcieć już tylko, żeby coś się skończyło, obojętnie jak.
— Grażyna Jagielska
disturbingsilence
"Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi."

January 16 2014

disturbingsilence
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i są naprawdę. Nie są wiec nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.

— Milan Kundera, Żart
Reposted fromraita raita viapouler pouler

January 12 2014

disturbingsilence
Zaczynamy jako nieznajomi, tak samo kończymy.
— znalezione
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viapouler pouler
disturbingsilence
To, jak inni mnie widzą nie ma ze mną żadnego związku. To ich problem. Nie mój.
— Haruki Murakami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl