Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2013

disturbingsilence
"Zwiastunem końca miłości jest obojętność. W takich momentach pojawia się nowa miłość - uczucie do kogoś innego. Bo gdy się kocha naprawdę, nie ma miejsca na miłość 'zapasową'. Nie można kochać tak samo dwóch osób. Tak jak nie można kochać 'trochę'."
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viapouler pouler

November 22 2013

disturbingsilence
Mów co myślisz, ale myśl co mówisz
— Arab "Myśl co mówisz"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaholdyourbreath holdyourbreath
disturbingsilence

Wyjątkowe znajomości nigdy nie są przez nas planowane.


— :)
Reposted fromlabellavita labellavita viasidestory sidestory
disturbingsilence
2774 2a21
Reposted fromsosna sosna viavertige vertige
disturbingsilence
disturbingsilence
Oto romantyczny paradoks: człowiek po ciemku widzi lepiej, szczególnie swoje wnętrze.
-z podręcznika do polskiego
Reposted frommicarose micarose viasidestory sidestory
disturbingsilence
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viasidestory sidestory

November 14 2013

disturbingsilence
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
disturbingsilence
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viadoubleespresso doubleespresso

November 11 2013

disturbingsilence

Czasem, żeby zdarzyło się coś wspaniałego, potrzebujemy jedynie 20 sekund szalonej odwagi.

— lub mniej...
Reposted fromcarre carre viapouler pouler

November 09 2013

disturbingsilence
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
Reposted fromholdyourbreath holdyourbreath vianieradze nieradze

November 07 2013

disturbingsilence
Nie mylić miłości z zakochaniem. Zakochanie to jest reakcja fizjologiczna, jak erekcja. To się po prostu zdarza, czasem samo z siebie. Jak ktoś nie chce, żeby się zdarzyło, to ucieknie na czas, jasne. A miłość to nie jest uczucie, to postawa względem drugiego człowieka i seria decyzji, jakie się podejmuje. Miłości się nie czuje, tylko się nią żyje. Kocham swoją żonę, bo kiedyś tak zdecydowałem: "Będę kochał właśnie ciebie".
— Szczepan Twardoch
Reposted fromchcialbymdzismiec chcialbymdzismiec viapouler pouler

October 30 2013

disturbingsilence
Do sukcesu nie ma windy. Trzeba zapierdalać schodami.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeksandra leksandra
disturbingsilence
0016 b2c5
kanion!
disturbingsilence
7818 1d5f 500
Reposted fromNiepamientam Niepamientam viamefir mefir
disturbingsilence
Wiele rzeczy zaczynamy rozumieć późno,
jeszcze więcej bardzo późno,
a najwięcej zbyt późno.
— Ryszard Kapuściński

October 28 2013

disturbingsilence

nie lubię, kiedy ktoś coś a potem nagle nic.

Reposted fromnje nje viasidestory sidestory
disturbingsilence
- ...bycie "sobą", cokolwiek to znaczy, tylko wobec matki to strategia skazana na porażkę. Rodzice odchodzą i rodzice nie są światem. Nie są naszym życiem. Cokolwiek do nich czujemy, cokolwiek o nich myślimy, jakkolwiek są ważni to nie oni będą z nami w łóżkach, to nie z nimi będziemy krzyczeć i płakać, i wyznawać najgorsze tajemnice, których nikomunigdy. Rozumiesz?
(...) Nie ma "nas" prawdziwych. Nie ma języka w którym możemy przekazać się drugiemu człowiekowi. Są atrapy, są protezy, języki pośrednie, twórczość, nawet seks. Ale są w nas takie miejsca, są w nas takie wspomnienia, uczucia, zapachy, smaki, są w nas takie zatrzymania serca i skręcenia żołądka, takie drżenia kolan, podniecenia ud, takie - są w nas miejsca, których nigdy nikomu nie pokażemy. Będziemy się starać. Będziemy walczyć i drapać paznokciami. Ale niektórych historii nie opowiesz. Jesteśmy niezdolni do prawdy. *wzrusza ramionami* Sorry, kiddo.
— Ochocki, Vithren, "Prawda i inne kłamstwa"
Reposted fromvith vith viasidestory sidestory
disturbingsilence
Wyobraź sobie, że zdobyłaś nagrodę w konkursie: każdego ranka na Twoim koncie pojawi się 86 400 zł. Nagroda ta ma jednak określone zasady, tak jak w każdej grze. Pierwsza zasada jest taka,
że wszystko to, czego nie wydasz w ciągu dnia, będzie Ci zabrane, nie możesz także przelać pieniędzy na inne konto.Druga zasada jest taka, że bank może zakończyć grę bez ostrzeżenia, w każdej chwili może powiedzieć: to koniec i zamknąć konto bez oferowania nowego. Co byś zrobiła? Zakładam, że kupiłabyś wszystko, czego pragniesz, nie tylko sobie, ale także bliskim Ci osobom, starałabyś się wydać kwotę do ostatniego grosza. Ta gra jest prawdziwa i każdy z nas ma takie „magiczne konto”, tyle tylko, że nie pamiętamy o nim. Tym magicznym kontem jest czas. Codziennie rano budząc się, dostajemy 86 400 sekund do przeżycia, i zasypiając, tracimy je bezpowrotnie. To, czego nie przeżyłyśmy, po prostu znika. „Wczoraj” jest nie do odrobienia. Każdego ranka od nowa dostajemy 86 400 sekund, ale także każdego dnia bank bez ostrzeżenia może przestać nam ten czas dawać. Więc co zrobisz z danym Ci czasem? Ile jest dla Ciebie wart? I jak go wykorzystasz?
— A. Witkowska
Reposted fromloveisblind loveisblind viavertige vertige

October 19 2013

disturbingsilence
Każdy ma jakąś swoją prywatną szajbę. Jak się z nią włazi w paradę zbyt wielu ludziom, mówią na niego wariat.
— William Wharton, "Ptasiek"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl